Już niebawem wydanie kolejnego zbioru wierszy

W świetle i cieniu

oraz dwóch tłumaczeń:

Free Your Voice. Awaken to Life Through Singing

Goddesses in Older Women. Archetypes in Woman Over Fifty

Książki przetłumaczone

Książki, które przetłumaczyłam:

 Święta seksualność

Tantra. Przekaz szeptem
Wkrótce ukażą się tłumaczenia dwóch książek:

  • Silvia Nakkach, Valerie Carpenter, Free Your Voice. Awaken to Life Through Singing

 Free Your Voice

  • Jean Shinoda Bolen, Goddesses in Older Women. Archetypes in Woman Over Fifty

Goddesses in Older Women